packers wrapping furniture

ONS TEAM

Bij AGS hebben we een fundamenteel doel voor ogen bij alles wat we doen: de volledige tevredenheid van onze klanten. Om dit doel te bereiken investeren we voortdurend in de opleiding van onze verhuismedewerkers en in de meest geavanceerde technologie om ons wereldwijde netwerk uit te breiden tot daar waar de klanten ons nodig hebben.

3 multicultural AGS employees smiling

ONS GEMOTIVEERDE TEAM

Doordat we altijd uitmuntende kwaliteit en klantendiensten willen aanbieden, realiseren we bij AGS dat de opleiding en motivatie van onze medewerkers van groot belang zijn voor onze klanten. Een belangrijk onderdeel van ons medewerkersprogramma spitst zich toe op training, omdat dat de meest effectieve manier is om medewerkers te motiveren en u te garanderen dat ze hun optimale inzet leveren.

2 ladies meeting to prepare a move

WE GEVEN OM ONZE MEDEWERKERS

We waken over de gezondheid en veiligheid van al onze medewerkers. Elke werknemer van AGS ontvangt ons gezondheids- en veiligheidshandboek dat al de procedures beschrijft die gevolgd moeten worden om een veilige werkomgeving te creëren.

Wij scheppen een bedrijfscultuur waar medewerkers hun eigen veiligheid en die van hun collega’s respecteren. Onze werknemers kennen de beste werknormen en praktijken en we rusten ze uit met de nodige fysieke hulpmiddelen om aan deze normen te voldoen.

2 movers handling a couch

WIJ MOEDIGEN SOCIALE DIALOOG AAN

Als een verantwoordelijke werkgever bevordert en moedigt AGS ook sociale dialoog aan, zowel binnen het bedrijf als in de gemeenschappen waarin we actief zijn. Wij ondersteunen transparante en eerlijke communicatie op alle niveaus van ons bedrijf, want die vormen een katalysator voor vooruitgang en efficiëntie.

AGS blijft trouw aan onze gevestigde waarden.

Onze verbintenissen worden beschreven in onze gedragscode.

Erhalten Sie ein Angebot