man-in-truck-thumbs-up

VERANTWOORDELIJKHEID

AGS neemt als wereldwijd bedrijf de verantwoordelijkheid op zich voor zijn werknemers, klanten, investeerders en de maatschappij in het algemeen. Bij AGS nemen we deze verantwoordelijkheid zeer serieus en zorgen we ervoor dat ons bedrijf en onze werknemers de wetten, voorschriften, normen en ethische praktijken naleven die in elk land van toepassing zijn. Met 147 kantoren in 100 landen is onze verantwoordelijkheid een essentieel onderdeel van onze activiteiten.

Al onze beleidslijnen en procedures zetten ons vooraan op het gebied van compliance.

AGS' Mover packing a bedside lamp

Wij zorgen ervoor dat onze organisatie voldoet aan de wettelijke en reglementaire vereisten van de landen waarin wij actief zijn.

Wij definiëren compliance als wettelijk en ethisch onberispelijk gedrag van alle medewerkers in hun dagelijks werk, omdat de manier waarop zij hun taken uitvoeren van invloed is op de reputatie van ons bedrijf. Wij tolereren geen enkele overtreding van wetten, gedragscodes of interne voorschriften.

AGS heeft beleidslijnen en procedures ontwikkeld waarin gedetailleerd wordt beschreven hoe wij in al onze activiteiten duidelijke normen vaststellen, hoe wij die normen bereiken en handhaven en welke voorzorgsmaatregelen wij treffen om eventuele overtredingen te identificeren en daar snel op te handelen.

GRATIS OFFERTE AANVRAGEN

Ons beleid en onze procedures hebben betrekking op alle gebieden van naleving, waaronder:

refuse-receiving-money

Anti-omkoping en fraude

data-security

Gegevensbeveiliging en privacy

supplier-management

Beheer van leveranciers

Gezondheid en veiligheid

tree-branch-with-leaves

Milieu

Erhalten Sie ein Angebot