Ons HR Beleid

Wij zijn ervan overtuigd dat collectief succes voortvloeit uit individuele prestaties en verwezenlijkingen. Daarom staat bij AGS elke werknemer centraal in ons beleid, onze processen en onze projecten.

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EN VERBONDENHEID MET ONZE TEAMS

AGS maakt in haar dagelijkse bedrijfsvoering gebruik van verantwoord en lokaal management.

Wij ondersteunen onze medewerkers en benadrukken hun talenten.

Het gedecentraliseerde karakter van onze organisatie, de erkenning van lokale initiatieven en een rechtvaardig, bescheiden en leerzaam management van de teams zorgen voor betere prestaties en een betere dienstverlening aan onze klanten.

OPLEIDING EN ONTWIKKELING VAN VAARDIGHEDEN

Om teams goed te laten presteren, is opleiding op het terrein een belangrijk aandachtspunt voor de ontwikkeling en groei van de werknemers in onze bedrijven.

Het voeren van een ambitieus opleidingsbeleid is een van onze topprioriteiten. De AGS Groep heeft zijn bestaande en traditionele opleidingsprogramma’s aangevuld met de oprichting in 2016 van een opleidingsinstantie voor middelgrote ondernemingen via het merk ALETIA.

Via dit initiatief bieden wij opleidingen en ontwikkeling aan die aangepast zijn aan de werking en de uitdagingen van een middelgrote onderneming.

PARTNERSCHAPPEN EN COLLECTIEF SUCCES

Ongeacht de functie van een werknemer, zijn vaardigheden of kwalificaties, iedereen draagt bij tot de duurzaamheid van het bedrijf.

Wij bevorderen de ontwikkeling van vertrouwensrelaties tussen onze medewerkers, wij ondersteunen jonge mensen die in ons vakgebied instappen en wij creëren partnerschappen met scholen en bedrijven in Afrika en Azië om diversiteit te bevorderen.

Elk jaar verwelkomen wij een aantal stagiaires en wij zijn een fervent ambassadeur van het V.I.E. Programme (Volunteer in International Enterprise).

GELIJKHEIDSPRINCIPES EN NALEVING VAN DE MENSENRECHTEN

Door onze geografische aanwezigheid in de hele wereld en de daarmee gepaard gaande grote culturele diversiteit en veelzijdigheid, hechten wij bijzonder belang aan het waarborgen van professionele gelijkheid en gelijkheid van mannen en vrouwen, alsook aan het naleven van het Global Compact van de Verenigde Naties.

Erhalten Sie ein Angebot