AGS Worldwide Movers

VERZEKERINGSTIPS

Een verhuisverzekering dekt schade aan of verlies van uw bezittingen tijdens een verhuizing. AGS heeft een lijst van verhuisverzekering tips opgesteld om u te helpen uw persoonlijke bezittingen tijdens de verhuizing zo goed mogelijk te verzekeren. Neem gerust contact met ons op, mocht u meer informatie wensen.

Posted in: Verhuis Tips
Tag(s): , , ,
Published Date: 21 mei 2018


 

Inboedelverzekering tijdens de verhuizing

Bij een verhuizing kunt u uw inboedel verzekeren op uw huidige en nieuwe woonadres. Het is belangrijk dat uw inboedelverzekering vóór de verhuizing is geregeld. Neem contact op met uw verzekeraar om uw verhuisdatum en uw nieuwe adres door te geven.

Neem even de tijd om uw inboedelverzekering door te nemen, want uw premies kunnen stijgen of dalen als u tijdens of na de verhuizing nieuwe meubels aanschaft. Uw premies kunnen ook veranderen afhankelijk van de grootte en de specificaties van uw nieuwe woning, en de locatie.
 

Hoe moet ik mijn goederen taxeren?

Het taxeren van uw goederen en het opmaken van uw inventaris is een belangrijke stap in uw verhuizing, zodat uw goederen goed gedekt zijn.

Elk item dat u wenst te verhuizen moet gedekt zijn
Verhuisbedrijven eisen over het algemeen dat alle inboedel en andere items op de inventarislijst staan om verzekerd te zijn. Verzekeraars berekenen hun risico’s en premies meestal op basis van de totale waarde van de goederen die door al hun klanten worden verhuisd.

Aankoopwaarde van de goederen op de bestemming
Vergeet niet uw inboedel te taxeren en te verzekeren tegen de vervangingswaarde op de plaats van bestemming, d.w.z. wat het zou kosten om het voorwerp te vervangen in het land waarnaar u verhuist. Indien nodig zult u het voorwerp in uw nieuw land moeten herstellen of vervangen. We raden u ten zeerste aan om de kosten van levensonderhoud in het land van bestemming te onderzoeken met behulp van reisgidsen of websites.

Onderschat uw zending niet
Uw verzekeraar vergoedt u op basis van de waarde van uw zending/item. Daarom raden wij u aan uw zending niet te onderwaarderen. Als u een schadeclaim moet indienen, vergoeden verzekeraars u alleen op basis van de aangegeven waarde op uw inventaris en het aandeel van de schade. Onderwaardering van uw goederen zal leiden tot onvoldoende vergoeding om de kosten van reparatie of vervanging van deze artikelen te dekken.

Geef zoveel mogelijk details
De inventaris wordt meestal door verhuisbedrijven gebruikt om de te verhuizen en te verzekeren voorwerpen te inventariseren. Vermeld elk voorwerp, de hoeveelheid en de prijs.

Geef uw waardevolle items aan
Zorg ervoor dat u zo veel mogelijk schriftelijke informatie heeft over uw waardevolle voorwerpen (voorwerpen met een waarde van 20.000,00 EUR of meer bijvoorbeeld). De verzekeraars van uw verhuisbedrijf kunnen een bewijs van eigendom en/of waarde van dergelijke voorwerpen eisen. Zorg ervoor dat u deze voorwerpen fotografeert, in kleur afdrukt, dateert en ondertekent en ze aan uw inventaris toevoegt. Voor voorwerpen van grote waarde kunt u nooit genoeg voorzorgsmaatregelen nemen.
 

Uitkering autoverzekering bij verlies/beschadiging

In geval van schade aan of verlies van voertuigen passen verzekeraars gewoonlijk een vermindering toe op het uitgekeerde bedrag, berekend op basis van de leeftijd en de kilometerstand van het voertuig.
 

Uitbreiding opslagdekking

De polisdekking wordt door uw verhuisbedrijf uiteengezet. Sommige verhuisbedrijven verzekeren de goederen van hun klanten van ophaling tot levering, terwijl anderen enkel de goederen verzekeren terwijl ze in opslag staan.

Indien u een uitgebreide dekking nodig heeft voor veilige opslag voor of na het transport, kan het zijn dat u een aparte verzekeringsdekking nodig heeft. Zorg ervoor dat u de verzekeringspolis van uw specifieke verhuizers vaststelt.
 

Claimen bij uw verzekering

Dit zal afhangen van de verzekeringspolis van het gekozen verhuisbedrijf. Zorg ervoor dat u weet wat de procedure is in geval van een claim voor goederen die verloren zijn gegaan of beschadigd zijn tijdens het transport. Hieronder vindt u enkele punten die u met uw verhuisfirma moet bespreken:

  • De termijn waarbinnen u uw verhuizer in kennis moet stellen van eventuele schade, te rekenen vanaf de dag van aflevering
  • De informatie die u moet geven bij de opzegging
  • Hoeveel tijd u heeft om een claim in te dienen vanaf de datum van levering
  • Wanneer u uw claim moet indienen, wat deze moet bevatten en hoe deze moet worden meegedeeld (d.w.z. aangetekend, e-mail, normale post)
  • Alle andere informatie/papierwerk dat vereist zal zijn

 

Belangrijkste uitsluitingen

Verhuisbedrijven dekken gewoonlijk geen goederen die onder de volgende risicocriteria vallen:

Gevolgschade
Gevolgschade (d.w.z. verliezen die het gevolg zijn van vertraging in de levering) is mogelijk niet gedekt, en waardeverlies en waardevermindering als gevolg van schade en/of na reparatie kunnen van dekking worden uitgesloten. Zorg ervoor dat u dit met uw verhuisbedrijf opheldert.

Door de eigenaar ingepakte goederen
Goederen die door de eigenaar zijn ingepakt zonder inspectie door de verhuizer voordat de kartonnen doos is verzegeld, worden geclassificeerd als “Verpakt door Eigenaar” (afgekort als U20 of PBO). Verhuizers sluiten gewoonlijk dekking uit voor artikelen die beschadigd zijn of verloren zijn gegaan in door de eigenaar ingepakte dozen. Als u gedekt wilt zijn, laat uw verhuisbedrijf dan alle artikelen inpakken of herverpakken.

Sluit een verhuisverzekeringe af voor uw goederen.

VRAAG EEN GRATIS OFFERTE AAN

Erhalten Sie ein Angebot